Балалар ?йінде т?рбиеленіп жат?ан девиантты мінез – ??лы?ты балаларды о?алтуды? ж?мысында?ы т?рбиешіні? ролі.

Описание:
Ата – анасыны? ?ам?орлы?ынсыз ?ал?ан, рухани ж?не адамгершілік ??ндылы?тары жетіспегендіктен ?з бетімен к?н к?ру ?амына кірісіп ая?ын шалыс бас?ан к?птеген балаларды? ?здеріне пана іздеп келетін жері балалар ?йі. Онда?ы балаларды? к?бі жан жара?атын ал?андар сонды?тан ол
Класс:
14
Целевая группа:
Воспитатели и педагоги детских домов и интернатов
Тип документа:
Статья
Раздел:
Коррекционная педагогика

Дата публикации:
05 января 2016 г.
Статус:
Выдан документ
Свидетельство

Скачать публикацию
(Внимание! В некоторых браузерах материал может скачиваться некорректно, либо открываться в новом окне. В случае возникновения подобных ситуаций, воспользуйтесь другим браузером, либо нажмите правой кнопкой мыши на ссылку 'Скачать публикацию' и выберите 'Сохранить объект как...')