Балалар ?йіндегі т?рбиеленушілерге моральды? ж?не адамгершілік т?рбие беру.

Соавтор:
Нургалиева Рымхан Асановна
Описание:
Жетім балалар т?рбиесіне ?азіргі кезде ?лтты? т?рбие т?р?ысынан да к??іл б?ліп, оларды т?л?алы? ?алыптастыру м?селесі б?гінгі к?н талабы. Балалар ?йінде т?рбиеленушілер ?мір с?руге ?ажетті барлы? ?ажеттіліктермен ?амтамасыз етілгенімен, дара ба?ытта?ы ?лкендерді? эмоц
Целевая группа:
Т?рбиешілерге
Тип документа:
Статья
Раздел:
Коррекционная педагогика

Дата публикации:
22 февраля 2016 г.
Статус:
Опубликована
Свидетельство

Скачать публикацию
(Внимание! В некоторых браузерах материал может скачиваться некорректно, либо открываться в новом окне. В случае возникновения подобных ситуаций, воспользуйтесь другим браузером, либо нажмите правой кнопкой мыши на ссылку 'Скачать публикацию' и выберите 'Сохранить объект как...')